Politikalarımız

Kalite Politikamız

Yolcularımıza güvenli, konforlu, temiz, ekonomik ve programa uyumlu toplu taşımacılık hizmeti sunarak yolcu memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak.

Bu amaca yönelik olarak;

Yolcu ve çalışanlarımızın güvenliği için en üst seviyede emniyet tedbirleri almayı,
Çalışanlarımızın gelişimine yönelik her türlü bilgi ve eğitim desteği sağlamayı,
Tüm süreçlerimizi sürekli iyileştirerek sektördeki en iyi uygulamalar seviyesine yükseltmeyi,
Geleceğimizi güven altına almak için kaliteden ödün vermeden maliyetlerimizi azaltmak, verimliliğimizi ve karlılığımızı arttırmayı,
Tedarikçilerimizle karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışmayı,
Çevreye duyarlı (çevre dostu) bir kuruluş olmayı,
Taahhüt eder.


İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

ESTRAM Ulaşım A.Ş., proaktif yaklaşım yöntemini benimseyerek, işletme sınırları içerisindeki tüm bireyleri, iş kazalarının etkilerinden ve sağlık bozulmalarından korumak için güvenli çalışma alanları oluşturmayı ve iş güvenliği kültürü yaratmayı ilke edinmiştir. Ayrıca, “OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini” kullanarak “Sıfır İş Kazası” ve “Sıfır Meslek Hastalığını” hedeflemektedir. Bu amaçla;

İSG konusundaki tüm yasal ve diğer yükümlülükleri yerine getirmeyi,

İSG iyileştirme etkinliklerinin, tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimsemeyi,
Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, stajyerlerimizin ve müteahhit firma personellerinin İSG kültürünü üst düzeye çekebilmek için eğitim faaliyetleri düzenlemeyi,
İSG konusunda ki teknolojik gelişmeleri takip etmeyi ve yatırımlarını ona göre yönlendirmeyi,
İSG yönetim sistemini ve İSG kültürümüzü sürekli iyileştirerek, sürdürülebilir “Sıfır İş Kazası” hedefine ulaşmayı taahhüt etmektedir.


Taahhüt eder.


Müşteri Şikayetleri Yönetimi Politikamız

Müşteri odaklı hizmet sunma anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren ESTRAM, müşterilerinden gelen şikâyet, öneri ve talepleri sürekli iyileştirme aracı olarak değerlendirmektedir. Bu amaca yönelik olarak;

Müşterilerinin her türlü şikâyet, öneri ve taleplerini, ESTRAM iletişim kanallarından hızlı ve kolay bir şekilde iletebilmelerine olanak sağlamayı,
Gelen her türlü şikâyet, öneri ve talepleri, müşteri haklarını temel alarak eşit ve adil bir şekilde değerlendirmeyi ve en hızlı şekilde çözüme ulaşmasını sağlamayı,
Gelen şikâyet, öneri ve talepleri kayıt altına alarak, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla kararlarını gerekçeleriyle açıklamayı,
Müşterilerimizin kişisel bilgilerini korumayı ve gizli tutmayı,
Tüm müşterilerine eşit uzaklıkta olmayı, çözüm ve hizmetlerin objektif olarak sunulmasını sağlamayı,


Taahhüt eder.