Yolculuk Kuralları

AMAÇ ve KAPSAM

Bu talimat ESTRAM toplu taşıma hizmetlerinden yararlanan yolcuların, güvenli, konforlu, temiz ve programa uyumlu bir şekilde taşınabilmesi için ESTRAM hatları, yakın çevresi, duraklar ve tramvaylarda uymakla zorunlu oldukları kuralları içermektedir.
ESKART KULLANIMI;
1. 6 yaşından küçük çocuklar dışında tüm yolcularımızın tramvay ile yolculuk yapabilmesi için seyahat kartı kullanmaları, görevlilerin talebi halinde kartlarını göstermeleri zorunludur. İlgili seyahat kartlarını yanlarında bulundurmayanlar ‘biletsiz yolcu’ olarak değerlendirilir. Bu durumda 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’ na göre cezai işlem uygulanır.
2. Kişiselleştirilmiş seyahat kartların (indirimli, ücretsiz, öğrenci vb.) 3. kişiler tarafından kullanılması durumunda görevlilerin karta el koyma yetkisi vardır. Bu durumda 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’ na göre cezai işlem uygulanır.
TRAMVAY VE DURAKLARDA;
1. İnsan yaşamını tehlikeye sokacak davranışlarda bulunulmaz.
2. Genel ahlak kuralları dışında davranılmaz.
3. Sarhoş ya da yolculuk yapmaya uygun olmayan durumlarda seyahat edilmez.
4. 4207 sayılı kanun uyarınca toplu taşıma araçları, duraklar ve bunlara ait tüm bekleme alanlarında tütün, tütün mamulleri ve tütün taklidi yapan elektronik sigara benzeri cihazların kullanımı yasaktır.
5. Yerlere çöp atmak ve tükürmek yasaktır.
6. Toplu gösteri, yasa dışı gösteri, propaganda ve konuşma yapılması yasaktır.
7. Seyyar satıcılık veya pazarlama amacına yönelik tanıtım yapmak yasaktır.
8. Şans ve talih oyunu oynatmak, dilencilik yapmak yasaktır.
9. Görevliler ile diğer yolculara karşı sorumlu ve saygılı şekilde davranılması, görevlilerin talimatlarına uyulması zorunludur.
10. İzin verilmiş kişi, kurum ve kuruluş dışında afiş asmak, el ilanı dağıtmak yasaktır. İzin verilmiş ilan ve afiş vb. hiç kimse tarafından tahrip edilemez.
11. Amatör fotoğraf ve video çekimleri için izin zorunluluğu bulunmamakla birlikte; ticari amaçlar, eğitim çalışmaları ve tanıtım çalışmaları için çekimler yapılması yasaktır. İzin alınması gereken bu durumlarda görevlilerin uyarı ve talimatlarına uyulması zorunludur.
12. Sırt çantası ile yolculuk yapan yolcularımızın diğer yolcuları rahatsız etmemek için araç içinde sırt çantalarını elde taşımaları gerekmektedir.
13. Oturma alanlarında 1 koltuktan daha fazla alan işgal edilerek diğer yolcuların oturmasına ve rahat bir yolculuk yapmasına engel olunmaz. Uyuyarak ya da yaslanarak diğer yolcular rahatsız edilmez.-
14. Koltuklara ayak uzatmak ve üzerine basmak yasaktır.
15. Diğer yolcuları rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşulması, müzik dinlenmesi ve canlı müzik yapılması yasaktır.
16. Diğer yolcuları rahatsız edecek koku yayan, dökülme ya da düşme durumunda kirliliğe sebep olabilecek su harici her türlü yiyecek, içecek maddesi tüketmek yasaktır.
17. Tramvaylara, tramvay ve duraklardaki oturma ünitelerine, hat üzerinde bulunan donanım/ekipmanlara zarar verilmez.
18. Sistemdeki kapıların çalışmasını engelleyici hareketlerde bulunulmaz. Kapı önlerinde bekleme yaparak iniş ve binişlere engel olunmaz.
19. Görme engellilere refakat eden köpekler ve önlemi alınmış kafeste taşınabilen evcil hayvanlar dışında tüm hayvanların tramvaylara alınması yasaktır.
20. Öncelikli yolcu grubu (hamile, engelli, yaşlı, bebekli ve gaziler) için ayrılmış alanlar boş bırakılır veya ihtiyaç halinde yer verilir. İniş ve binişlerde öncelik tanınır.
Yukarıdaki maddelerde yer alan hususlara uymayanlar ilk duraktaki güvenlik görevlileri tarafından tramvaydan indirilir ve haklarında kanunların öngördüğü yasal işlemler yapılması için güvenlik kuvvetlerine teslim edilir.

GÜVENLİ, KONFORLU VE EMNİYETLİ YOLCULUK İÇİN;
1. Duraklara ve tramvaylara her türlü yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeler ve akıcı, kokulu, kırılma, dağılma ihtimali bulunan yükler ile giriş yapmak yasaktır. İzinsiz olarak bu şekilde yapılacak girişlerde ortaya çıkacak olumsuz durumlara sebep olan yolcular hakkında idari işlem yapılacaktır.
2. Şüpheli paket taşıyan yolcular tramvay ve duraklara alınmaz, paket koruma altına alınarak durum görevliler tarafından emniyet kuvvetlerine bildirilir.
3. Yolcuların elde kolayca taşınabilir (en çok 25 kg.) eşyalar dışında, yolcu hareketlerini engelleyebilecek büyüklükte koli, paket vb. eşyalar ile seyahat etmeleri yasaktır.
4. Duraklarda ve tramvay içerisinde paten, kaykay, ginger benzeri araçları kullanmak yasaktır. Bu araçlar elde taşınmalıdır.
5. Katlanmış vaziyette bulunan bisiklet ve scooterlar ile yolculuk yapılabilir.
6. Tramvaylardaki imdat kolu, kapı acil çıkış kolu, engelli butonu, amaçları dışında kullanılmaz.
7. Tramvay duraklara yaklaşırken, tramvay hattına inmek, karşıdan karşıya geçmeye çalışmak tehlikeli ve yasaktır.
8. Acil durumlara müdahale etmek, yolcu akışını düzenlemek ve güvenliği sağlamak için görevli personelin talimatlarına, ikaz ve işaretlere uymak zorunludur.
9. Tramvay hatları üzerinde; tekerlekli sandalye, bebek arabası, bisiklet, kay kay, paten vb. araçların kullanılması, yetkili araçlar dışında diğer araçların tramvay hattını kullanması ve park etmesi yasaktır.
10. Tramvay hatları üzerinde yapılacak eşya taşıma, mal indi-bindi vb. çalışmalar işletme saatleri içerisinde yasaktır. Bu çalışmalar için mesai saatleri içerisinde izin alınmalıdır.
Kayıp Eşyalarınız İçin;
1. Kayıp eşyalar, takip eden ilk iş günü Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Araçları Kayıp Eşya Bürosu’ na gönderilir.
2. Kayıp eşyalarınız için, hafta içi mesai saatleri içinde (08.00 – 17.30) Kayıp Eşya Bürosu’na başvurunuz.
3. Bulduğunuz kayıp eşyaları tutanak karşılığında duraklardaki güvenlik personeline teslim ediniz.
4. Kayıp eşyalar sahibine tutanak karşılığında teslim edilir.
5. Kayıp Eşya Bürosu’ na intikal eden eşyalar 1 yıl süre ile saklanır. Uzun süre saklanamayacak yiyecek içecek gibi maddeler, kayıp edilen günün sonunda tutanak tutularak hayır kurumlarına teslim edilir ya da imha edilir.